Historia szkoły

I. Z HISTORII SZKOŁY.

Budowę podstawowego skrzydła szkoły usytuowanego wzdłuż ulicy Leśnej rozpoczęto w roku 1936, ale nie zdołano go wykończyć do momentu wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji Niemcy przystosowali budynek dla potrzeb władz okupacyjnych i urządzili w nim siedzibę żandarmerii. Tuż po wyzwoleniu Przedborza w 1945 roku przystąpiono do porządkowania lokalu szkoły i organizacji procesu dydaktycznego. Już w dniu 22 marca tegoż roku odbyły się pierwsze lekcje. W jednodniówce wydanej z okazji 10 - lecia szkoły czytamy:

"W tym czasie w budynku szkolnym praca wre, kandydaci na uczniów zgłaszają się z łopatami, wiadrami i usuwają gruz. Murarze reperują uszkodzenia. Szklarze wstawiają szyby. I już 22 marca 1945 roku rozpoczynamy naukę w IV bloku gimnazjum w Przedborzu.”

Wyremontowany w szybkim tempie budynek był nie tylko siedzibą gimnazjum (później liceum), mieściła się w nim także szkoła handlowa i bardzo długo szkoła podstawowa. Swoją siedzibę miały tu także: Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Wieczorowe Technikum Rolnicze. W roku 1957 dyrektor Stefan Nieracki rozpoczął przygotowania do rozbudowy szkoły. W I etapie dobudowano część, w której znajduje się obecnie biblioteka i księgowość. Dyrektor Nieracki zdołał także przygotować plan rozbudowy II skrzydła (wzdłuż ulicy Piotrkowskiej). Rozpoczął nawet budowę fundamentów, ale jego śmierć w 1963 roku przerwała pracę. Po objęciu funkcji dyrektora przez Stanisława Wojtaszka zmieniono plan modernizacji i w I fazie wybudowano salę gimnastyczną, a dopiero później połączono ją ze starym budynkiem nowym skrzydłem. Wymieniono także ogrzewanie piecowe na centralne, skanalizowano cały budynek i ogrodzono plac szkolny. W latach następnych budynek szkoły był ciągle modernizowany. I tak np.: w latach 70 - tych, kiedy szkołą kierowała dyrektor Barbara Michalska podłogi z desek zastąpiono parkietem i przeprowadzono kapitalny remont sali gimnastycznej. Dużą wagę do poprawienia funkcjonalności budynku szkoły przywiązywała dyrektor Hanna Szczepańska - Gaj. Szkoła zmieniała kilkakrotnie swoją nazwę. Na początku funkcjonowała jako Liceum Ogólnokształcące, a obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Przy szkole funkcjonował internat. Początkowo był to internat żeński (chłopcy mieszkali na stancjach) i mieścił się w siedzibie obecnego wikariatu. Przygotowania do budowy nowego internatu rozpoczął Stanisław Wojtaszek. Budowa została zakończona w roku 1973, kiedy szkolą kierowała dyrektor Barbara Michalska. Nowy, koedukacyjny internat zaczął funkcjonować 1 września 1973 roku. Obecnie internat nie podlega pod szkołę.

 

II. DYREKTORZY SZKOŁY (w ujęciu chronologicznym):

- WŁADYSŁAW BOROWSKI (1945 - 1947),

- WITOLD SOSNA (1947-1950),

- KAROL KAROLEWSKI (1950 - 1953),

- MARIAN MILANOWSKI (1953 - 1957),

- STEFAN NIERACKI (1957-1963),

- STANISŁAW WOJTASZEK (1963 - 1969),

- WIESŁAW MICHALSKI (1969 - 1972),

- BARBARA MICHALSKA (1972 - 1980),

- JERZY MNICH (1980-1992),

- HANNA SZCZEPAŃSKA - GAJ (od 1 IX 1992 – 31 VIII 2001),

- ELŻBIETA KAMIŃSKA (1 IX 2001 – 30 XI 2001),

- RENATA KOZIEŁ (1 XII 2001 – do chwili obecnej).