Bezpieczeństwo

Drodzy Rodzice.

Dyrektor ZSP w Przedborzu informuje, że w szkole funkcjonują procedury bezpieczeństwa oraz zachowania w sytuacji nadzwyczajnej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Bezpieczna szkoła . Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który został przygotowany dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców. Stanowi on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze, wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności.

 

Ponadto w szkole funkcjonują „Niebieskie skrzynki” (naprzeciwko sekretariatu i przed gabinetem pedagoga), gdzie mogą Państwo anonimowo przekazywać wszelkie informacje i niepokojące Was sygnały zagrażające bezpieczeństwu młodzieży.

 

Przedstawiamy również wykaz numerów telefonów oraz osób i instytucji do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowawczej.

 

Wykaz numerów telefonów oraz lokalne instytucje udzielające pomocy rodzicom i młodzieży:

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu

 

Dyrektor, Pedagog , Wychowawcy

44 -781-20-32

 

Telefon Zaufania

 

Infolinia dla młodzieży

116 111 (czynny również w nocy)

Infolinia dla dorosłych

800 100 100

 

Dziecięcy Telefon Zaufania

Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

 

Całodobowa bezpłatna infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie dopalaczy

800 060 800

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Radomsku

44 6834114

530 618 146

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Radomsku

44 682 24 64

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

44 68328

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

44 6834422

44 683 2006

 

Pogotowie Policyjne

997 lub 112

 

Oficer Dyżurny

44 6852811

44 6852821

 

Policyjny Telefon Zaufania

44 6835640

 

Prokuratura Rejonowa w Radomsku

44 6834770

 

Rzecznik Praw Dziecka

22 5836600